ข้อมูล ข่าไฟ

รูปที่1

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hedychium coccineum   Buch. – Ham. Ex Sm.

ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ : ข่าดง

ลักษณะ : ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สูง 1-2 เมตร ใบ เดี่ยว รูปแถบ กว้าง 2-4 ซม. ยาว 35-45 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบเกลี้ยง ด้านล่าง มีขนที่เส้นกลางใบ ดอก สีส้มแดง ออกเป็นช่อตั้งจากปลายยอด ยาว 20-35 ซม. ใบประดับสีเขียวเข้ม รูปขอบขนาน มีขนประปราย ม้วนรอบดอก ใบประดับย่อยรูปขอบขนาน ปลายแยก 2 แฉก ไม่เท่ากัน กลีบรองดอกเชื่อมเป็นหลอด ยาว 2.5-3 ซม. มีขนแน่น ปลายกลีบแยก 3 แฉก กลีบดอกเป็นหลอด ยาว 3.3 ซม. มีแฉก เป็นเส้นปลายแหลม กลีบปากมนกลม ปลายแยกเป็น 2 แฉกลึก ก้านเกสรผู้ ยาว 7 ซม. รังไข่ มีขนแน่น มีไข่อ่อนจำนวนมาก

การกระจายพันธุ์ : อินเดีย เนปาล เมียนม่าห์ และภูมิภาค อินโดจีน ประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ตามป่าดงดิบ หรือ ป่าผลัดใบผสม ที่ระดับความสูง 1,000-1,500 เมตร ออกดอกและ ติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: